… MEN VARER IKKE BETONG FOR ALLTID?

Over tid blir betong utsatt for ulike nedbrytningsmekanismer avhengig av hvilke påkjenninger den blir utsatt for. Materialet har derfor behov for jevnlig vedlikehold og tilsyn. Mange av betongskadene vi ser i dag skyldes manglende erfaring og kunnskap om ulike påkjenninger fra miljøet.

En oppfatning av betong som et evigvarende materiale har vært medvirkende til noe varierende prosjektering og utførelse.

Faglig utførelse og riktig valg av produkter til overflatebehandling av betong gir resultater som varer. Dette fører til bedre økonomi i forbindelse med vedlikehold og holdbarhet. Vi opplever at det er ofte den eldre bygningsmassen som er utsatt for korrodering, som fører til at armering og betong smuldrer opp.

Vi skiller gjerne mellom fire nedbrytningsmekanismer