Bildet viser en lekkasje.

Her injiseres det og bildet viser resultat etter inngrepet.

Injeksjon er en metode for å senke permeabiliteten, stabilisere, tette eller reparere en konstruksjon.

Grunnprinsippet for injeksjon er at hull bores i løs masser, berg eller betong, og injeksjonsmidler presses inn i åpne porer og sprekker under trykk. Injeksjonsmiddelet binder av og virker tettende eller forsterkende. Forskjellige materialer benyttes til injeksjon avhengig av hvorfor det injiseres, og egenskapene til det materialet som skal injiseres. Injeksjonsmiddelet kan hovedsakelig deles opp i to grupper:

  1. Suspensjoner (stoff med faste partikler).
  2. Kjemiske injeksjonsmidler (Stoff uten faste partikler)

Bildet viser en lekkasje i betongen.

Selve injiseringen for å tette og reparere lekkasjen.

Den første gruppen benyttes som oftest i berginjeksjon, mens den andre har sin hovedoppgave ved betonginjeksjon. Den største forskjellen på materialgruppene er inntrengningsevnen i fine riss og porer.

Tetting av vannlekkasjer i fjell og betong kan deles i 2 hovedgrupper:

  •  Kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av sprekker og mindre riss på betongkonstruksjoner og i fjell.
  • Sement injeksjon benyttes  for å stoppe vannlekkasjer i tunneler og damanlegg. Ved injeksering av sement fyller man opp sprekker og tomrom.

Et annet områder hvor sementinjeksjon egner seg godt er til stabilisering avløsmasser

Injeksjonsmaterialer

  • Polyuretan
  • Epoxy
  • Ekspanderende mørtel
  • Sement
  • Mikrosement

Injeksjonsarbeid kan utføres på steder slik som:

dammer, svømmebasseng, fuktige kjellere, heissjakter,  tunneler, kulverter, industribygg, renseanlegg, vannbehandlingsanlegg, siloer, garasjebygg og bolighus mm.