Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse (KB) er en metode som stopper korrosjon på armerte konstruksjoner, og som gir mulighet for kontinuerlig kontroll/overvåkning av effekten. Metoden er basert på ”vanlig katodisk beskyttelse” slik en gjerne finner på skipsskrog, rørledninger i bakken etc. Forskjellen er at det oftest benyttes påtrykt strøm når betong eksponert i luft (ikke under vann) skal beskyttes ved katodisk beskyttelse. En ekstern anode monteres på betongkonstruksjonens overflate og denne kobles til armeringen via en stømkilde. Ulike kriterier er utviklet, slik at anleggenes virkningsgrad kan vurderes. Spesielt bør standarden NS-EN ISO 12696 “katodisk beskytelse av stål i betong” nevnes.

Conrehab Vest AS er medlemsbedrift i NFB (norsk forening for betongrehabilitering) som har en egen faggruppe innen katodisk beskyttelse, FKBB- Faggruppe katodisk beskyttelse av betong. FKBB har samlet inn og bearbeidet data for en del installasjoner utført de siste 20 årene i Norge.